důmhravozíčkářdům

Dokumenty

Zřizovací listina

Zřizovací listina

Registrace sociální služby

Registrace sociálních služeb

Organizační řády DOZP a DS
(Popis personálního zajištění DOZP a DS)

Organogram DOZP od 1.1.2020

Organogram DS od 1.1.2020

Rozpočty

roční rozpočty

Rozpočet 2019 - 2. verze

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018 - 2. verze

Rozpočet 2017

rozpočtové výhledy

Rozpočet 2017 - 2019

Zpráva o prověrce účetní závěrky

Zpráva o prověrce účetní závěrky za rok 2019

Zpráva o prověrce účetní závěrky za rok 2018

Zpráva o prověrce účetní závěrky za rok 2017

Zpráva o prověrce účetní závěrky za rok 2016

Příloha zprávy o prověrce účetní závěrky za rok 2016

Zpráva o prověrce účetní závěrky za rok 2015

Vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití vyrovnívací platky za rok 2015

Účetní uzávěrky

2019

Výkaz zisku a ztrát 2019

Rozvaha 2019

Příloha 2019

2018

Výkaz zisku a ztrát 2018

Rozvaha 2018

Příloha 2018

2017

Výkaz zisku a ztrát 2017

Rozvaha 2017

Příloha 2017

2016

Výkaz zisku a ztrát 2016

Rozvaha 2016

Příloha 2016

2015

Výkaz zisku a ztrát 2015

Rozvaha 2015

Příloha 2015

Výroční zprávy

Zpráva o činnosti organizace za rok 2019

Zpráva o činnosti organizace za rok 2018

Zpráva o činnosti organizace za rok 2017

Zpráva o činnosti organizace za rok 2016

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Zhodnocení činnosti organizace za rok 2012

Přehled darů

Přehled darů za rok 2019

Přehled darů za rok 2018

Přehled darů za rok 2017 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

panáček