důmhravozíčkářdům

Dokumenty

Zřizovací listina

Zřizovací listina

Registrace sociální služby

Registrace sociálních služeb

Organizační řády DOZP a DS
(Popis personálního zajištění DOZP a DS)

Organogram DOZP od 1.1.2020

Organogram DS od 1.1.2020

Rozpočty

roční rozpočty

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019 - 2. verze

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018 - 2. verze

Rozpočet 2017

rozpočtové výhledy

Rozpočet 2020–2022

Rozpočet 2017–2019

Zpráva o prověrce účetní závěrky

Zpráva o prověrce účetní závěrky za rok 2020

Zpráva o prověrce účetní závěrky za rok 2019

Zpráva o prověrce účetní závěrky za rok 2018

Zpráva o prověrce účetní závěrky za rok 2017

Zpráva o prověrce účetní závěrky za rok 2016

Příloha zprávy o prověrce účetní závěrky za rok 2016

Zpráva o prověrce účetní závěrky za rok 2015

Vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití vyrovnívací platky za rok 2015

Účetní uzávěrky

2020

Výkaz zisku a ztrát 2020

Rozvaha 2020

Příloha 2020

2019

Výkaz zisku a ztrát 2019

Rozvaha 2019

Příloha 2019

2018

Výkaz zisku a ztrát 2018

Rozvaha 2018

Příloha 2018

2017

Výkaz zisku a ztrát 2017

Rozvaha 2017

Příloha 2017

2016

Výkaz zisku a ztrát 2016

Rozvaha 2016

Příloha 2016

2015

Výkaz zisku a ztrát 2015

Rozvaha 2015

Příloha 2015

Výroční zprávy

Zpráva o činnosti organizace za rok 2020

Zpráva o činnosti organizace za rok 2019

Zpráva o činnosti organizace za rok 2018

Zpráva o činnosti organizace za rok 2017

Zpráva o činnosti organizace za rok 2016

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Zhodnocení činnosti organizace za rok 2012

Přehled darů

Přehled darů za rok 2020

Přehled darů za rok 2019

Přehled darů za rok 2018

Přehled darů za rok 2017 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

panáček