důmhravozíčkářdům

Naše aktivity

 Aktivity Denního stacionáře
(V případě zájmu nabízené aktivity využívají i uživatelé Domova pro osoby se zdravotním postižením)

Košíkářská dílna:
Odpovědný pracovník: Ida Zuzulová
Dílnu navštěvují ji všichni uživatelé, kteří  projevují zájem o pletení košíků.
Všem klientům je umožněn pracovní zácvik -  s výukou od nejsnazšího po složitější kroky.

Výroba svíček a mýdel:
Odpovědný pracovník: Ida Zuzulová
Výroba svíček a mýdel patří mezi ty aktivity, kterým se mohou věnovat uživatelé s různým stupněm postižení. Výroba prochází jednoduššími i složitějšími postupy. Pod odborným dohledem si uživatelé mohou vyrobit čajovou svíčku i krásnou dekorativní, barevnou svíčku. Stejně tak mýdlo různých tvarů, barev i vůní.

Keramická dílna:
Odpovědný pracovník: Hana Kabátová
Keramickou dílnu navštěvují uživatelé, kteří projevují zájem o keramiku. Mají možnost si, pod odborným vedením, sami vyrobit hrníček, misku, či dárkový předmět. Fantazii se meze nekladou.

Hudební činnost:
Odpovědný pracovník: Hana Kabátová 
Pomocí muziky pomáháme našim uživatelům rozvíjet nejen jejich sebevědomí a větší jistotu, ale také určitou pěveckou zkušenost. Uživatelé pracují s hudebními nástroji, které si také sami zhotovují v rámci výtvarných činností.

Truhlářská dílna:
Odpovědný pracovník: Vladimír Frýba
Především muži rádi využívají možnosti navštívit naši truhlářskou dílnu, kde si mohou vyzkoušet práci s různým nářadím.

Výtvarné aktivity:
Odpovědný pracovník: Dagmar Dostálová
Uživatelé se v denním stacionáři věnují i výtvarným aktivitám, při kterých využívají pestrých pomůcek. V rámci těchto činností si mohou vyzkoušet netradiční postupy pro práci s přírodními materiály, vytvářejí pestré dekorativní předměty, které prezentují na různých výstavách a soutěžích.

Speciálně-pedagogická a Speciálně-rehabilitační činnost:
Odpovědný pracovník: Mgr. et Bc. Eliška Šťastná - Kysilková
S každým uřivatelem našeho zařízení pracujeme pomocí individuálního plánování. Věnujeme se výchovně-vzdělávacím činnostem v návaznosti na dříve získané návyky (vytváření, prohlubování a upevňování kompetencí, které pomáhají samostatnosti a soběstačnosti, využívání speciálně-pedagogických postupů při vytváření těchto kompatencí). procvičujeme dovednosti v oblasti čtení, psaní i počítání. S ohledem na individuální možnosti každého uživatele využíváme také prostředku alternativní a augmentativní komunikace. Věnujeme se rozvoji grafomotoriky, pohybových možností, verbálních i sociálních kompetencí. Využíváme různé kempenzační i rehabilitační pomůcky. Pomůcky si vytváříme také sami.

Sportovní aktivity:
Odpovědný pracovník: Martina Suchánková
Sportovní aktivity tvoří významnou součást činností všech našich uživatelů. Přináší prostor pro vytváření pozitivní spolupráce s ostatními uživateli a také pracovníky. Významně prospívají k relaxaci a zdravé psychohygieně. Přirozeně pomáhají rozvíjet orientaci v prostoru. Prostřednictvím účasti na různých soutěžích a olympiádách přispívají k vastnímu sebevyjádření a sebevědomí.


 

Čajovna:
Odpovědný pracovník: Monika Strejčková