důmhravozíčkářdům

Úhrady za služby

denní stacionář

Při výpočtu úhrady v denním stacionáři se řídíme výší přiznaného příspěvku na péči. Vzhledem k přiznanému stupni závislosti (I., II., III., IV.) na péči druhé osoby se odvíjí denní částka za péči v denním stacionáři.
Vyhláška č. 505/2006 Sb. umožňuje stanovit až 130,- Kč na hodinu v denním stacionáři.
Výše úhrady se skládá z úhrady za stravu a z úhrady za péči:

Úhrada stravného od 1.9.2019:

oběd ............................................................. 68,- Kč / den
oběd mimo Školní jídelnu ................................... 66,- Kč/ den
speciální strava (př. Celiakie) ............................. 80,- Kč/ den
dopolední svačina ............................................ 12,- Kč / den
odpolední svačina ............................................ 12,- Kč / den
celodenní pitný režim (CPR).................................. 5,- Kč / den

 
Úhrada za služby (péči) od 1. 7. 2019:

do 18ti let věku:

I. stupeň ......................................................... 102,- Kč / den
II. stupeň ....................................................... 204,- Kč / den
III. stupeň ...................................................... 431,- Kč / den
IV. stupeň ....................................................... 595,- Kč / den

nad 18 let věku:

I. stupeň ......................................................... 68,- Kč / den
II. stupeň ....................................................... 136,- Kč / den
III. stupeň ...................................................... 397,- Kč / den
IV. stupeň ....................................................... 595,- Kč / den

příspěvek na péči nepřiznán ................................  68,- Kč / den

Fakultativní služby:

1. Využití služebního vozidla pro dopravu uživatele z a do DS a to ze zdravotních důvodů nebo v naléhavých případech.
Způsob dopravy – služebními vozidly organizace a pouze za přítomnosti proškoleného řidiče
Způsob platby – dle dohody, hradí se zvlášť, mimo úhrady za poskytované služby

Úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby.
(Zákon 108/2006 Sb. § 77)

Domov pro osoby se zdravotním postižením
 

Úhrada za služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením se skládá z úhrady za péči, úhrady za ubytování a úhrady za fakultativní služby.
Stravu si uživatelé zajišťují sami. Organizace spolupracuje při výběru dodavatele stravy a přípravě stravy.

Úhrada za péči:
Úhrada za péči se při poskytování pobytových služeb stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči (v plné výši).

Ubytování (měsíčně paušálně) od 1. 2. 2019:
Dle vyhlášky 505/2006 Sb., odst. 1, písmeno a) se poskytnutím ubytování rozumí

ubytování

  úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a ošacení, žehlení.
Zákon uvádí, že maximální výše za poskytování ubytování činí 210,- Kč denně, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím služby.
ÚHRADY:
  1. pokoj o rozloze 18,5 m2 .............................. 5 635,- Kč měsíčně
  2. pokoj o rozloze 18 m2 ................................. 5 560,- Kč měsíčně
  3. pokoj o rozloze 17,5 m2 ............................... 5 485,- Kč měsíčně
  4. pokoj o rozloze 12,5 m2 ............................... 4 735,- Kč měsíčně

Fakultativní služby:

využívání speciálního, služebního vozidla se sklopnou plošinou pro dopravu osob pro soukromé účely uživatele ........... (orientační údaj) 3,- Kč/km (mimo Českou Lípu)
                                                                                              5,- Kč/km (po České Lípě)

 

 

 

panáček