důmhravozíčkářdům

Úhrady za služby

denní stacionář

Při výpočtu úhrady v denním stacionáři se řídíme výší přiznaného příspěvku na péči. Vzhledem k přiznanému stupni závislosti (I., II., III., IV.) na péči druhé osoby se odvíjí denní částka za péči v denním stacionáři.
Vyhláška č. 505/2006 Sb. umožňuje stanovit až 130,- Kč na hodinu v denním stacionáři.
Výše úhrady se skládá z úhrady za stravu a z úhrady za péči:

Úhrada stravného od 1.8.2017:

oběd ............................................................. 64,- Kč / den
oběd mimo Školní jídelnu ................................... 66,- Kč/ den
speciální strava (př. Celiakie) ............................. 80,- Kč/ den
dopolední svačina ............................................ 12,- Kč / den
odpolední svačina ............................................ 12,- Kč / den
celodenní pitný režim (CPR).................................. 5,- Kč / den

 
Úhrada za služby (péči) od 1. 2. 2018:

do 18ti let věku:

I. stupeň ......................................................... 102,- Kč / den
II. stupeň ....................................................... 204,- Kč / den
III. stupeň ...................................................... 306,- Kč / den
IV. stupeň ...................................................... 408,- Kč / den

nad 18 let věku:

I. stupeň ......................................................... 68,- Kč / den
II. stupeň ....................................................... 136,- Kč / den
III. stupeň ...................................................... 272,- Kč / den
IV. stupeň ...................................................... 408,- Kč / den

příspěvek na péči nepřiznán ................................  68,- Kč / den

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Úhrada za služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením se skládá z úhrady za péči, úhrady za ubytování a úhrady za fakultativní služby.
Stravu si uživatelé zajišťují sami. Organizace spolupracuje při výběru dodavatele stravy a přípravě stravy.

Úhrada za péči:

Úhrada za péči se při poskytování pobytových služeb stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči (v plné výši).

Ubytování (měsíčně paušálně) od 1. 2. 2018:

Dle vyhlášky 505/2006 Sb., odst. 1, písmeno a) se poskytnutím ubytování rozumí

  1.   ubytování
  2.   úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a ošacení, žehlení.

Zákon uvádí, že maximální výše za poskytování ubytování činí 210,- Kč denně, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím služby.
ÚHRADY:
pokoj o rozloze 18,5 m2 .............................. 5 095,- Kč měsíčně
pokoj o rozloze 18 m2 ................................. 5 020,- Kč měsíčně
pokoj o rozloze 17,5 m2 ............................... 4 945,- Kč měsíčně
pokoj o rozloze 12,5 m2 ............................... 4 195,- Kč měsíčně

Fakultativní služby:
příspěvek na energii při používání lednice či mrazáku (2 a více osob)
                                                                  ...........  45,- Kč měsíčně

příspěvek na energii při používání lednice či mrazáku (1 osoba)
                                                                  ............ 90,- Kč měsíčně

využívání speciálního, služebního vozidla se sklopnou plošinou pro dopravu osob pro soukromé účely uživatele ................... (orientační údaj) 3,- Kč/km
 

 

 

panáček