Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Poskytujeme > Denní stacionář > O nás

O nás

Denní stacionář

Poslání

Denní stacionář poskytuje denní službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Našim posláním je prevence proti sociálnímu vyloučení, upevňovat a rozvinout schopnosti a dovednosti každého našeho uživatele, podpořit jejich samostatnost a orientaci v běžném životě a na veřejnosti. Svou činností chceme podpořit rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina

Osoby ve věku od 16 do 64 let. Služba je poskytována osobám se všemi stupni mentálního postižení, případně s přidruženým smyslovým, tělesným a psychickým onemocněním a osobám s poruchou autistického spektra. Služba je poskytována osobám bez agresivních rysů a osobám, které jsou schopny pobývat v kolektivu, tedy nevyžadují přísně individuální péči a podporu.

Služba se neposkytuje:

 • osobám s přidruženým těžkým stupněm tělesného postižení (osoby trvale upoutány na lůžko),
 • osobám, které vyžadují zdravotní péči,
 • osobám závislým na navýkových látkách.

Kapacita služby:

 • 45 uživatelů

Cíle

Našim cílem je podpora uživatelů vedoucí k jejich zapojování do běžného společenského života, respektive snaha o předcházení jejich sociální izolaci, podpora a pomoc při výkonu manuálních činností a při upevňování a rozvoji jejich vědomostí, schopností a dovedností a to vše ve spolupráci s rodinou a dalšími subjekty.

Dlouhodobé cíle (2019–2022)

Do roku 2022 se 1/3 uživatel Denního stacionáře zúčastní nabízených aktivit, respektive přítomností v Denním stacionáři bude pravidelně zapojován do běžného společenského života, čímž si udrží získané dovednosti a zkušenosti, popřípadě si osvojí dovednosti nové.

Do roku 2022 si 1/3 uživatelů Denního stacionáře osvojí dovednost, která přispěje k jeho osamostatňování se a soběstačnosti. Důraz bude kladen na zodpovědnost a samostatnost.

Do roku 2022 se 1/5 uživatel Denního stacionáře zdokonalí, nebo si udrží stávající stav, ve své manuální činnosti (např. domácí práce, pletení košíků, výtvarná činnost, ruční práce,...).

Do roku 2022 se 1/5 uživatel Denního stacionáře zúčastní nabízených akcí spojených s pohybem (sport, tanec, turistika,…) a polovina uživatel z této skupiny si osvojí novou sportovní či jinou pohybovou dovednost.

Do roku 2022 si 1/8 uživatel Denního stacionáře získá nové vědomosti, popřípadě si udrží vědomosti a dovednosti stávající.

Do roku 2022 se 1/8 uživatel Denního stacionáře zdokonalí v sebe obslužných činnostech, jako je stravování, oblékání, svlékání, hygiena apod.

Spolupráce s rodinou:

 • návštěvy v rodině, společné akce s rodiči, rodičovská setkání
 • sociálně -  právní  poradenství
 • podpora rodiny při naplňování cílů 

Principy:

 • široká nabídka aktivit
 • respektování uživatele služby
 • právo na vlastní rozhodování uživatele
 • individuální přístup
 • využívání dalších veřejných zdrojů a sociální sítě
 • život podobný  jejich  dospělým vrstevníkům

Zájemci o naši sociální službu se mohou po telefonické domluvě se sociální pracovnicí přijít podívat do Denního stacionáře a podat si žádost. 
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonních číslech sociální pracovnice, které naleznete v sekci Kontakty.
Těšíme se na Vás.

Nabízíme VÍKENDOVÝ  PROVOZ

Stacionář je otevřen jeden víkend v měsíci, vždy první sobotu a neděli v měsíci.
Časový rozsah víkendového provozu: 8.00 - 16.00 hod.
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonních číslech či mailech v sekci Kontakty.

Rádi bychom Vás informovali, že od 1. 1. 2013 jsme členy
ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD a členy TJ Seba Tanvald, který sdružuje samostatné oddíly Libereckého regionu. Zde jsme zaregistrováni jako Oddíl Česká Lípa. Díky členství se budeme zúčastňovat sportovních akcí nejen pro zdravotně postižené sportovce po celé České republice.