důmhravozíčkářdům

Aktuální informace

Denní a pobytové sociální služby jsou příspěvkovou organizací zřizovanou Libereckým krajem.
Finančně je podporována z rozpočtu Libereckého kraje.

--------------------------------------------------------------------------

2. dubna -
Světový den porozumění autismu

ZPRÁVA  o akci Den stacionáře, aneb jsme tak trochu jiná
PARTIČKA VI
 

Dne 6. 9. 2018 proběhla v Denním stacionáři (sociální služba Denních a pobytových sociálních služeb p.o.) v České Lípě kulturně společenská akce pod názvem:
„Den stacionáře, aneb jsme tak trochu jiná partička VI.“
Jako každoročně se akce setkala s ohlasem a přispěla k sounáležitosti mezi osobami se zdravotním postižením a osobami zdravými žijícími v našem městě. Naše organizace akci pořádá s důvodu integrace zdravotně postižených do společnosti.
Na akci, která se konala v areálu Denního stacionáře na sídlišti Špičák, jsme přivítali naše uživatele, uživatele spřátelených sociálních služeb, představitele obce Česká Lípa a širokou veřejnost České Lípy a okolí. Přiblížili jsme jim život zdravotně postižených a představili činnost naší organizace.
Součástí akce bylo vystoupení našich uživatel – taneční představení „Barevné hrátky“ a hudební vystoupení uživatele Denního stacionáře, Lukáše Koželuha.
Konal se turnaj v přehazované, odměnou byl sportovní zážitek a samozřejmě i diplom a sladká odměna. Vzdělávací část akce zabezpečila organizace SONS Česká Lípa (Sdružení osob nevidomých a slabozrakých). Zúčastnění si mohli vyzkoušet chůzi s vodícím psem, simulovanou střelbu a psaní na Pichtově psacím stroji.
Jako každoročně si návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost ve workshopových dílnách (košíkářská, výroba svíček, výroba šperků).
Hudební produkce se ujal náš staronový kamarád Golem-CL, kterého mají naši, i uživatelé ostatních služeb, velice rádi. Pro účastníky měl připraven mimo jiné hudební soutěže.
Akce se zúčastnili uživatelé a zaměstnanci Denních a pobytových sociálních služeb p.o., Česká Lípa, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, Ing. Jitka Volfová, vedoucí oddělení příspěvkových organizací odboru sociálních služeb LK, Ing. Luisa Kremerová, představitelé obce Česká Lípa (starostka a místostarosta), zástupci sociálních služeb působících v České Lípě a okolí a obyvatelé České Lípy.

Z našich zpřátelených sociálních služeb se akce zúčastnili:

DaCDS Jablonec nad Nisou
Ostara Nový Bor
Domov Tereza, Benešov u Semil
DPSS Česká Lípa
Sluneční dvůr Jestřebí
APOSS Liberec
DOZP Oleška – Kamenice

  
Tato akce je spolufinancována z Fondu rady Města Česká Lípa.
                           

                    
Tato akce je spolufinancována Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

 

 

 

 

 

 

 

panáček