důmhravozíčkářdům

Denní a pobytové sociální služby jsou příspěvkovou organizací zřizovanou Libereckým krajem.
Finančně je podporována převážně z rozpočtu Libereckého kraje.

--------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE

V Domově pro osoby se zdravotním postižením jsou povoleny návštěvy za přísných hygienických opatřeních. Bližší informace o hygienických a bezpečnostních opatření získáte přímo v DOZP.

Denní stacionář je otevřen pro všechny uživatele.

Květen, červen 2020 v Denním stacionáři
Na základě rozhodnutí MZ ČR je od 25.5.2020 Denní stacionář opět otevřen, od 8.6.2020 pro všechny uživatele bez výjimek. Provoz Denního stacionáře je omezen hygienickými a bezpečnostními opatřeními. Do budovy není vpuštěna třetí osoba. Uživateli je při přijetí změřena tělesná teplota, v případě teploty nad 37,4°C nemůže být uživateli služba poskytnuta. Uživatel si přináší dvě roušky a oblečení na převlečení. Aktivity jsou omezeny a přizpůsobeny tak, aby bylo sníženo riziko nákazy. Pravidelně dochází k desinfekci všech prostor a použitých předmětů.  V případě změny nařízení budeme včas uživatele i případné zájemce informovat.  

 

INFORMACE Z MINULÝCH AKCÍ:

Bohužel, s ohledem na současnou situaci a nepředvídatelný vývoj, se organizace rozhodla osmý ročník Dne stacionáře, aneb jsme tak trochu jiná PARTIČKA, v září 2020 neuskutečnit. Budeme se těšit 9. září 2021.

 

Proběhl XV. ročník celostátní soutěže MODRÝ SLON 2020

Uživatelé Denního stacionáře se zúčastnili ve dnech 20. – 25. 10. 2020 XV. ročníku celostátní soutěže Modrý slon 2020. Naši uživatelé uspěli v několika kategoriích. V kategorii KERAMIKA získali ocenění uživatelé Petr Řeháček a Božena Tomášková. V kategorii TANEC získala ocenění uživatelka Petra Dohnalová. Všem uživatelům, kteří se soutěže zúčastnili, byla udělena čestná uznání za vytvořená díla.

Ukázka výrobků, které soutěžily v soutěži Modrý slon: