důmhravozíčkářdům

Aktuální informace

Denní a pobytové sociální služby jsou příspěvkovou organizací zřizovanou Libereckým krajem.
Finančně je podporována z rozpočtu Libereckého kraje.

--------------------------------------------------------------------------

ZPRÁVA  o akci Den stacionáře, aneb jsme tak trochu jiná PARTIČKA

Dne 7. 9. 2017 proběhla v Denním stacionáři (sociální služba Denních a pobytových sociálních služeb p.o.) v České Lípě kulturně společenská akce pod názvem:
„Den stacionáře, aneb jsme tak trochu jiná partička V.“
Jako každoročně se akce setkala s ohlasem a přispěla k sounáležitosti mezi osobami se zdravotním postižením a osobami zdravými žijícími v našem městě. Naše organizace akci pořádá s důvodu integrace zdravotně postižených do společnosti. Na akci, která se konala v areálu Denního stacionáře na sídlišti Špičák, jsme přivítali naše uživatele, uživatele spřátelených sociálních služeb, představitele obce Česká Lípa a širokou veřejnost České Lípy a okolí. Přiblížili jsme jim život zdravotně postižených a představili činnost naší organizace.
Součástí akce bylo vystoupení našich uživatel – taneční představení „Kaníkuli“. Konal se turnaj v přehazované, odměnou byl sportovní zážitek a samozřejmě i diplom a sladká odměna. Vzdělávací část akce zabezpečila Městská policie Česká Lípa. Objasnili nám, s jakými problémy se na ně máme obracet a mohli jsme se i posadit do jejich vozidla.
Jako každoročně si návštěvníci mohli vyzkoušet svou šikovnost ve
workshopových dílnách (košíkářská, výroba svíček, výroba šperků).
Hudební produkce se tentokrát ujal pan Petr Baumgartner ze Skalice u České Lípy.
Akce se zúčastnili uživatelé a zaměstnanci Denních a pobytových sociálních služeb p.o., Česká Lípa, představitelé obce Česká Lípa (starostka a místostarosta), zástupci sociálních služeb působících v České Lípě a okolí a obyvatelé České Lípy.
Z našich zpřátelených sociálních služeb se akce zúčastnili: Domov Severka, Jiříkov, DaCDS Jablonec nad Nisou, Ostara Nový Bor, Jedličkův ústav Liberec, Domov Tereza, Benešov u Semil, DPSS Česká Lípa, Sluneční dvůr Jestřebí.
         
                                       

Tato akce je spolufinancována ze Sociálního grantu Města Česká Lípa.

Představujeme Vám taneční skupinu Denního stacionáře.
V současné době nacvičují taneční vystoupení s názvem:
Prázdniny

 

 

Děkujeme Petře Sádlové za reprezentaci naší organizace na Zimních olympijských hrách v Rakousku, kde získala dvě stříbrné medaile v běhu na lyžích na 50m a 100m.