důmhravozíčkářdům

Aktuální informace

Denní a pobytové sociální služby jsou příspěvkovou organizací zřizovanou Libereckým krajem.

Finančně je podporována z rozpočtu Libereckého kraje.

 

 

 

panáček