důmhravozíčkářdům

Denní a pobytové sociální služby jsou příspěvkovou organizací zřizovanou Libereckým krajem.
Finančně je podporována převážně z rozpočtu Libereckého kraje.

---------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Denní stacionář je otevřen i v době nouzového stavu. Provoz Denního stacionáře je omezen hygienickými a bezpečnostními opatřeními. Do budovy není vpuštěna třetí osoba. Uživateli je při přijetí změřena tělesná teplota, v případě teploty nad 37,4°C nemůže být uživateli služba poskytnuta. Uživatel si přináší dvě roušky a oblečení na převlečení. Aktivity jsou omezeny a přizpůsobeny tak, aby bylo sníženo riziko nákazy. Pravidelně dochází k desinfekci všech prostor a použitých předmětů.  V případě změny nařízení budeme včas uživatele i případné zájemce informovat.