důmhravozíčkářdům

Denní a pobytové sociální služby jsou příspěvkovou organizací zřizovanou Libereckým krajem.
Finančně je podporována převážně z rozpočtu Libereckého kraje.

---------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Denní stacionář je otevřen. Provoz Denního stacionáře je omezen hygienickými a bezpečnostními opatřeními. Aktivity jsou omezeny a přizpůsobeny tak, aby bylo sníženo riziko nákazy. Pravidelně dochází k dezinfekci všech prostor a použitých předmětů.  V případě změny nařízení budeme včas uživatele i případné zájemce informovat.  

8. ročník DNE STACIONÁŘE – aneb jsme tak trochu jiná partička
Čtvrteční odpoledne 9. září 2021 patřilo nejen našim uživatelům, ale také uživatelům našich přátelských organizací, rodičům, rodinným příslušníkům, podporovatelům a vzácným hostům, všem bývalým pracovníkům naší organizace a milé veřejnosti. Toto odpoledne se uskutečnil již tradiční DEN STACIONÁŘE, aneb jsme tak trochu jiná partička. Letošní 8. ročník byl však velkolepý a slavnostní, neboť naše organizace slaví 40 let od svého založení. Na této odpolední pomyslné společné plavbě jsme sdíleli radost a vzájemnou sounáležitost. Naši uživatelé představili všem hostům a návštěvníkům své nové taneční vystoupení, nechyběl ani romantický valčík a společná taneční zábava. Veřejnost si směla v rámci našich dílniček vyzkoušet ukázku tvoření z papíru a přírodních materiálů, pracovalo se s korálky. Uživatelé předvedli také ukázku tvoření výrobků z pedigu. Nechyběl ani tradiční turnaj v přehazované.

 

Ve dnech 10. – 12. září 2021 se uskutečnil 25. ročník národního turnaje ČHSO v přehazované, kterého se zúčastnilo celkem dvanáct sportovních týmů z celé ČR. I přes ztížené podmínky coronavirové pandemie se naši uživatelé s podporou pracovníků Denního stacionáře na tento významný sportovní turnaj připravovali. Víkendový maraton plný vyřazovacích zápasů přinesl našim sportovcům absolutní zlaté vítězství. Blahopřejme panu Petru Čvančarovi, Lukáši Koželuhovi, Aleši Kubátovi, Luďku Voglovi a Josefu Kollárovi za jejich nejen sportovní, ale zejména týmové nasazení. 

 

Denní stacionář se zúčastnil sportovní akce O pohár města Tanvaldu, která se konala 2. září 2021. Naši uživatelé zde soutěžili v týmových družstvech v 10 disciplínách a získali krásná ocenění:
3. místo – Jiří Wohlmuth, Petr Wohlmuth, Miloš Fulier, Petra Sádlová
4. místo – Ivana Jankechová, Michal Jiránek

 

panáček