důmhravozíčkářdům

Denní a pobytové sociální služby jsou příspěvkovou organizací zřizovanou Libereckým krajem.
Finančně je podporována z rozpočtu Libereckého kraje.

--------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Od 8.6.2020 je Denní stacionář otevřen pro všechny uživatele.

V Domově pro osoby se zdravotním postižením jsou na základě rozhodnutí
MZ ČR od 25.5.2020 povoleny návštěvy.    Bližší informace o hygienických
a bezpečnostních opatřeních získáte přímo v DOZP.
--------
----------------------------

Květen, červen 2020 v Denním stacionáři
Na základě rozhodnutí MZ ČR je od 25.5.2020 Denní stacionář opět otevřen, od 8.6.2020 pro všechny užiavtele bez výjimek. Provoz Denního stacionáře je omezen hygienickými a bezpečnostními opatřeními. Do budovy není vpuštěna třetí osoba. Uživateli je při přijetí změřena tělesná teplota, v případě teploty nad 37,4°C nemůže být uživateli služba poskytnuta. Uživatel si přináší dvě roušky a oblečení na převlečení. Aktivity jsou omezeny a přizpůsobeny tak, aby bylo sníženo riziko nákazy. Pravidelně dochází k desinfekci všech prostor a použitých předmětů.  V případě změny nařízení budeme včas uživatele i případné zájemce informovat.
--------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE Z MINULÝCH AKCÍ

Bohužel, s ohledem na současnou situaci a nepředvídatelný vývoj, se organizace rozhodla osmý ročník Dna stacionáře, aneb jsme tak trochu jiná PARTIČKA, v září letošního roku neuskutečnit. Budeme se těšit v září 2021.

5. 9. 2019
DEN STACIONÁŘE,
aneb jsme tak trochu jiná PARTIČKA VII


  
Tato akce je spolufinancována z Daru rady Města Česká Lípa.                            

                    
Tato akce je spolufinancována Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

panáček