důmhravozíčkářdům

Denní a pobytové sociální služby jsou příspěvkovou organizací zřizovanou Libereckým krajem.
Finančně je podporována převážně z rozpočtu Libereckého kraje.

---------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Denní stacionář je otevřen. Provoz Denního stacionáře je omezen hygienickými a bezpečnostními opatřeními. Do budovy není vpuštěna třetí osoba. Uživateli je při přijetí změřena tělesná teplota, v případě teploty nad 37,4°C nemůže být uživateli služba poskytnuta. Uživatel si přináší dvě roušky a oblečení na převlečení. Aktivity jsou omezeny a přizpůsobeny tak, aby bylo sníženo riziko nákazy. Pravidelně dochází k dezinfekci všech prostor a použitých předmětů.  V případě změny nařízení budeme včas uživatele i případné zájemce informovat.  

Ve dnech 15. a 16. června 2021 se uživatelé Denního stacionáře zúčastnili 23. ročníku Mistrovství ČR ČSMPS v cyklistice, které se konalo v Račicích. Naši sportovci získali krásná umístění. Blahopřejeme!
Cyklistický závod 30 km:
2. místo – Lukáš Koželuh
4. místo – Lukáš Jirásek
5. místo – Luděk Vogl
6. místo – Jiří Wohlmuth

Cyklistický závod 5 km – „Časovka“:
2. místo – Petr Čvančara
4. místo – Lukáš Koželuh
5. místo – Jiří Wohlmuth
6. místo – Luděk Vogl
9. místo – Lukáš Jirásek
11. místo – Josef Kollár

 

Denní stacionář se zúčastnil 17. Dne dětí pro osoby se zdravotním postižením, který se konal 4. 6. 2021 v areálu Termit v Doksech. Naši klienti se zde zúčastnili mnoha sportovních soutěží, získali krásné ceny a moc si tento den užili.

 

Nový banner na budově Denního stacionáře:


panáček