důmhravozíčkářdům

Denní a pobytové sociální služby jsou příspěvkovou organizací zřizovanou Libereckým krajem.
Finančně je podporována převážně z rozpočtu Libereckého kraje.

---------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Změna poledního stravování v Samostatné školní jídelně, 28. října 2733, p. o., Česká Lípa:
Strava (obědy) bude připravována o jednom chodu (hlavní jídlo) do jednorázového menuboxu pro předem přihlášený počet strávníků. Tato změna platí po dobu mimořádných vládních nařízení.

Denní stacionář je otevřen i v době nouzového stavu. Provoz Denního stacionáře je omezen hygienickými a bezpečnostními opatřeními. Do budovy není vpuštěna třetí osoba. Uživateli je při přijetí změřena tělesná teplota, v případě teploty nad 37,4°C nemůže být uživateli služba poskytnuta. Uživatel si přináší dvě roušky a oblečení na převlečení. Aktivity jsou omezeny a přizpůsobeny tak, aby bylo sníženo riziko nákazy. Pravidelně dochází k desinfekci všech prostor a použitých předmětů.  V případě změny nařízení budeme včas uživatele i případné zájemce informovat.  

Od 1. dubna 2021 se koná výstava k výročí 40 let od založení Denního stacionáře. Výstava probíhá v prostoru mezi OD Andy a OD Banco. Zveme Vás na tuto slavnostní výstavu, kde je průřez historií za posledních 40 let, včetně současnosti.

 Nový banner na budově Denního stacionáře:

Nová schránka důvěry umístěná ve vestibulu u vchodu pro uživatele:

2. dubna 2021 si připomínáme Světový den porozumění autismu, který jsme v Denním stacionáři oslavili ve středu 7. dubna 2021. Děkujeme všem uživatelům, kteří přišli v modrém oblečení.

 

 

 

panáček