lidélidélidélidé

Denní stacionář

Aktuální informace

Zájemci o naši sociální službu se mohou kdykoliv přijít podívat do Denního stacionáře a podat si žádost. 
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonních číslech sociální pracovnice, které naleznete v sekci "Kontakty".
Těšíme se na Vás.

Nabízíme VÍKENDOVÝ  PROVOZ:
Stacionář je otevřen jeden víkend v měsíci, vždy první sobotu a neděli v měsíci.
Časový rozsah víkendového provozu: 8.00 - 16.00 hod.
Zájemci mohou být z řad uživatelů denního stacionáře, ale i ti, co denní stacionář doposud nenavštěvují. Splňovat musí podmínku cílové skupiny.
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonních číslech či mailech v sekci "Kontakty".

Rádi bychom Vás informovali, že od 1. 1. 2013 jsme členy
ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD
a členy TJ Seba Tanvald, který sdružuje samostatné oddíly Libereckého regionu. Zde jsme zaregistrováni jako Oddíl Česká Lípa.
Díky členství se budeme zúčastňovat sportovních akcí nejen pro zdravotně postižené sportovce po celé České republice.


poslání

Denní stacionář poskytuje denní službu lidem s mentálním a kombinovaných postižením. Našim posláním je prevence proti sociálnímu vyloučení, upevňovat a rozvinout schopnosti a dovednosti každého našeho uživatele, podpořit jejich samostatnost a orientaci v běžném životě a na veřejnosti. Svou činností chceme podpořit rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením.

Služba  obsahuje tyto základní činnosti:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

cílová skupina

Osoby ve věku od 7 do 64 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního či kombinovaného postižení (mentální + jiné postižení) a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

cíle

Našim cílem je podpora uživatelů vedoucí k jejich zapojování do běžného společenského života, respektive snaha o předcházení jejich sociální izolaci, podpora a pomoc při výkonu manuálních činností a při upevňování a rozvoji jejich vědomostí, schopností a dovedností a to vše ve spolupráci s rodinou a dalšími subjekty.

Dlouhodobé cíle (2019 - 2022)

Do roku 2022 se 1/3 uživatel Denního stacionáře zúčastní nabízených aktivit, respektive přítomností v Denním stacionáři bude pravidelně zapojován do běžného společenského života, čímž si udrží získané dovednosti a zkušenosti, popřípadě si osvojí dovednosti nové.

Do roku 2022 si 1/3 uživatelů Denního stacionáře osvojí dovednost, která přispěje k jeho osamostatňování se a soběstačnosti. Důraz bude kladen na zodpovědnost a samostatnost.

Do roku 2022 se 1/5 uživatel Denního stacionáře zdokonalí, nebo si udrží stávající stav, ve své manuální činnosti (např. domácí práce, pletení košíků, výtvarná činnost, ruční práce,...).

Do roku 2022 se 1/5 uživatel Denního stacionáře zúčastní nabízených akcí spojených s pohybem (sport, tanec, turistika,…) a polovina uživatel z této skupiny si osvojí novou sportovní či jinou pohybovou dovednost.

Do roku 2022 si 1/8 uživatel Denního stacionáře získá nové vědomosti, popřípadě si udrží vědomosti a dovednosti stávající.

Do roku 2022 se 1/8 uživatel Denního stacionáře zdokonalí v sebe obslužných činnostech, jako je stravování, oblékání, svlékání, hygiena apod.

Kapacita služby:

45 uživatelů

Spolupráce s rodinou
návštěvy v rodině, společné akce s rodiči, rodičovská setkání
sociálně -  právní  poradenství
podpora rodiny při naplňování cílů 

PRINCIPY

 1. široká nabídka aktivit
 2. respektování uživatele služby
 3. právo na vlastní rozhodování uživatele
 4. individuální přístup
 5. využívání dalších veřejných zdrojů a sociální sítě
 6. život podobný  jejich  dospělým vrstevníkům

Tým Denního stacionáře:

SAM_6591.JPG

KONTAKT:
Denní stacionář
Hradecká 2205
470 06  Česká Lípa

tel. 487 763 326
mail: stacionar@nadeje-cl.cz
web: www.nadeje-cl.cz

ředitelka: Mgr. Ilona Hummelová
pověřená vedoucí DS: Mgr. et Bc. Eliška Šťastná - Kysilková
sociální pracovnice: Mgr. Klára Říhová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

panáček