vozíčkářdůmvozíčkářdomov

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Aktuální informace

Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením v České Lípě je pět dospělých uživatelů. V současné době je kapacita plně obsazena. Žádosti však stále přijímáme.
Zájemci o službu mohou zasílat své žádosti o umístění do našeho zařízení buď on-line (najdete jí v sekci "Žádosti a dotazy), nebo si ji můžete vytisknout a odeslat na adresu sociální pracovnice - Mgr. Klára Říhová, Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, kterou najdete v sekci "Kontakty."

Zařízení se nachází v areálu s jednotlivými domky. Většinu budov využívá Základní škola speciální pro vzdělávání žáku se speciálními potřebami. Další objekty využívá mateřská škola.
Budova, kde je Domov pro osoby se zdravotním postižením umístěn, je přízemní, bezbarierová. Náleží k ní rozlehlá veranda.
Ubytování nabízíme v jednolůžkových pokojích, s možností vybavit si pokoj vlastním nábytkem. Sociální zařízení a kuchyň jsou společné.

POSLÁNÍ

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Plní funkci náhradního domova těžce tělesně postiženým osobám. 

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby s tělesným postižením ve věku od 19 do 80 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby je alespoň částečně zajistit náhradní domov našim uživatelům. Společně udržet míru jejich samostatnosti, podporovat možnosti jak se zapojovat do běžného společenského života a jak si udržet stávající zdravotní stav, s ohledem na individualitu osobnosti.

DLOUHODOBÉ  CÍLE (2016 - 2019):

 • do roku 2019 se udrží samostatnost uživatelů v oblasti, která odpovídá schopnostem a možnostem uživatelů s ohledem na jejich zdravotní omezení
 • do roku 2019 se pomocí rehabilitace udrží nebo zlepší stávající stav tělesné a duševní kondice
 • do roku 2019 si alespoň jeden z uživatelů udrží zaměstnání nebo se jiným způsobem zapojí do běžného společenského života, respektive udrží si svůj individuální zájem

PRINCIPY – „ hodnoty “

 • naplňování práv uživatele - právo volby, právo na soukromí, sebeurčení a autonomii, právo na důstojné jednání, právo respektu, právo na riziko
 • podpora spolupráce s rodinou, blízkými a ostatními subjekty a organizacemi
  posilování kvalitní a otevřené komunikace a dobrých mezilidských vztahů
 • vytvoření domácího prostředí - individuální vybavení pokojů (v mezích možností na spotřebu energie), možnost mít na pokoji svůj nábytek, domácí zvíře,...
 • operativní řešení provozních problémů (opravy, úpravy,...) ve spolupráci s uživateli DOZP
 • individuální přístup k uživatelům v jejich každodením životě, v souladu s možnostmi organizace
 • integrace do společnosti - dle jejich potřeb a zájmů odstraňování bariér, přizpůsobení prostředí, zprostředkování získání kompenzačních pomůcek (invalidního vozíku, motomedu,...)sociální začleňování mezi ostatní populaci, ale i respekt k soukromí uživatele, využívání veřejných zdrojů (lékař, rehabilitace, pošta, obchody, úřady,...)
 • podpora rozvoje a využití schopností, dovedností a možností uživatele - zejména těch, které sám chce, vytvoření podmínek pro osobní rozvoj, podmínky pro možnost pracovat, provozovat zájmy (nabídka, podpora, poradenství, osobní asistence, zprostředkovatelské práce,...)
 • poskytujeme sociální služby, zdravotnické služby pouze zprostředkováváme. V případě, že nastanou takové změny zdravotního stavu uživatele, že nebudeme schopni zajistit dostatečnou péči, spolupracujeme s uživateli na zajištění následné péče

Kapacita služby: 5 osob
 

KONTAKT:

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Jižní 1970
470 01  Česká Lípa

tel. 487 871 275, 778 535 746
mail: domov@nadeje-cl.cz, socialni@nadeje-cl.cz
web: www.nadeje-cl.cz

ředitelka: Mgr. Ilona Hummelová
vedoucí Domova: Milena Jirsáková
sociální pracovnice: Mgr. Klára Říhová

 

 

panáček vozíčkář